Renny Bakke Amundsen                         CURRICULUM VITAE

 

 

Bopel:

Telefon:

Jobmail:

Pvt.mail:

Web:

 

Wilh. Wilhelmsens vei 8D, 1362 Hosle

J: 22 36 48 96 - M: 930 18 002

Renny.Bakke.Amundsen@eucip.no

RennyBA@online.no

RennyBA.no og RennyBA’s Terella

 

Siviløkonom med leder/prosjekterfaring og foretningsmessig syn på IT

* Erfaring innen ledelse, rådgivning, markedsførings og prosjektarbeid.

* Stort kontaktnett innen IKT, organisasjoner, bank og forsikring samt reiseliv.

* Kontraktsforhandlinger med storkundekjøp og leverandøroppfølging.

* Organisasjonsarbeid både som tillitsvalgt og som ansatt.

* Internett-bruker siden 1994. Moderator for flere eRom, herunder prosjektarbeid.

* Initiativtager og medforfatter under utarbeidelsen av fagrapporter, så som:
   Sjekkliste for Outsourcing og IT Matters (tidligere Sjekkliste for IT-strategi).

* Gjennomføring av TCO-analyse i samarbeid med Rubik (Eterra Financial Services).

 

Personlige egenskaper:

* Utadvendt med en åpen, profesjonell og konstruktiv kommunikasjonsform.

* God i idégenereringsprosesser med empati og oppnår gode resultater som teambygger.

* Kreativ, initiativrik med ståpå-vilje og godt humør.

* En viktig egenskap; ’å forstå handlingsmønstre’, hjelper meg til å analysere
  nåsituasjonen i en organisasjon, et prosjekt o.l. og dermed forutse eller komme med forslag til løsning.

 

Arbeidserfaring:

 

2003 –

EUCIP Norge as (Sertifisering for IT-profesjonelle)

Adm. dir.

·         Daglig ledelse av DNDs heleide selskap: EUCIP Norge as

·         Ansvarlig for lansering av ny, Europeiske sertifiseringsstandarden i Norge

·         Ansvarlig for fagplaner samt autorisering av læresteder og undervisningsmateriell

 

2002 –

DNDs startsenter (DND) et gründer & konsulentfelleskap

Senior fagkonsulent/etablerer

·         Videreutvikling av DNDs faglige tilbud, bl.a. EVU-kompetansegivende vekttallskurs i samarbeid med universiteter og høyskoler.

·         Videreutvikler DNDs Internett-tjenester for faglige forum og grupper

·         Etablerte egen konsulentvirksomhet, eMomentum, innen strategisk bruk av IT

 

1993 – 2002

 

97 – 02

 

 

 

 

 

 

93 – 97

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF nå Tekna)

Administrasjonssjef

Medlem av ledergruppen. Leder for seksjonen med ca. 20 ansatte og ansvar for IT, økonomi, medlems- og kontingentkontor, trykkeri, post, fellestjenester og resepsjon/sentralbord. Sentrale oppgaver/resultater:

·         Utviklet og implementerte NIFs Internettstrategi fra 1995.

·         Utvikling og forhandlinger om NIFs medlemstilbud i Bank- og Forsikring.

·         Forhandlinger og inngåelse av avtaler om storinnkjøp for NIF innen telekommunikasjon, kontorekvisita, maskin- og IKT-utstyr.

IT-sjef

Medlem av ledergruppen. Innførte nytt medlems- og kursadministrasjonssystem som gave bedre medlemsservice og mer effektiv kontingentinnkreving. Innførte nye, IT-baserte kontorstøttesystemer. Utviklet, anskaffet og implementert ny IT-plattform.

1985 – 1993

 

89 – 93

 

85 – 89

Mycron AS, senere Mynet as og nå MySoft ASA

Supportsjef, medeier og en del av ledergruppen

Avdelingsleder med ansvar for utvikling av MySofts supportstrategi samt prosjektansvar for igangkjøring og oppfølging av større nøkkelkunder.

Kundestøtteleder

Avdelingsleder med ansvar for installasjon, igangkjøringsstøtte, service, opplæring/kurs, helpdesk og konsulentbistand. Bygget opp avdelingen i Mycrons utvikling til et internasjonalt selskap. Deltok også i nedbygging frem til Mycrons konkurs og var de ansattes representant i bostyret.

 

1981 – 85

 

83 – 85

 

 

 

81 – 83

Teknologisk Institutt (TI)

Bedriftsrådgiver i Oslo, Akershus og Østfold

Rådgiving for SMB innen anvendelse av IT-løsninger. Testing av PC-systemer i samarbeid med Østfold Distriktshøgskole (ØDH).

Etablering og drift av ”Datateket”, et demosenter av ADB-løsninger for SMB.

Bedriftsrådgiver i Telemark/Vestfold

Rådgivning i bedriftsetablering; organisasjons-, foretnings- og produktutvikling.

 

1975 – 81

 

 78 – 81

 

77 – 78

 

75 – 77

Kongsberg Våpenfabrikk (KV), Datadivisjonen

BI-studie med Diplomoppgave: Organisering av Innkjøpsfunksjonen ved KV” og deretter IT- og organisasjonsutviklingskonsulent i hele konsernet.

Markedssjef i Danmark, med ansvar for IT-baserte produksjons-, planleggings- og verktøystyringssystemer for verfts- og verkstedsindustrien.

Salgskonsulent med ansvar for storkunder i verfts- og verktøyindustrien.

 

 

Annen erfaring - tillitsverv:

 

2001 - --

Høyskoleforeleser ved Bedriftsøkonomisk Institutt i IT-ledelser

1999 - 01

Dataforeningen - medlem og senere leder av valgkomiteen.

1996 - --

Dataforeningen - gjennom flere perioder vært ordfører under foreningens Landsmøte.

1996 -

Tok NIF (Tekna) på WEB’n og hadde ansvar for utvikling av NIFs Internettsatsing.

1993 -  --

Dataforeningen – Faggruppen for Ledelse & Strategi og leder av "Forum for IT-ledere".

1990 - 91

Dataforeningen distrikt Østlandet - Leder og samtidig medlem av Hovedstyret.

1985 - 88

Dataforeningen distrikt Østlandet – Styremedlem.

1986

Undervisning i ADB (Kriterier for valg av løsning) ved NKI Bedriftslederskolen.

1983 - 85

Undervisning i "Bedrifts- Administrativ Systemutvikling" ved ØDH.

 

Utdanning:

 

1978 - 80

Handelshøyskolen BI

Siviløkonomistudiet

1975 - 78

Se arbeidserfaring ovenfor

Salg & Markedsføring – IKT

1973 - 75

Høgskolen i Telemark, HiT

Økonomi/Administrasjon

1972 - 73

Hans Majestet Kongens Garde, HMKG

Militærtjeneste

1971 - 72

Markedshøyskolen i Oslo

Fagkurs i Markedsføring

1970 - 71

Gjerdes Handelsskole, Drammen

Grunnkurs i Markedsføring

1969 - 70

Fredly Folkehøgskole, Børsa

Allmenn linje

1968 - 69

Porsgrunn Handelsskole

Handelsfag

 

Personlig:

 

55 år. Tidligere skilt med 3 barn, 28, 24 og 22 år. Nå gift med Diane fra USA, som jeg traff på Internett og som har 2 barn, 17 og 20 år. Interesser: familie, hus/have, friluftsliv, tennis, golf, organisasjonsarbeid og Internett. Blogger fra november 2005: RennyBA's Terella.